U gudub Mawduuca ugu Muhiimsan

Heer Ahaan

Waxaan ku siineynaa fursado waxbarasho oo aan caadi aheyn heerarka fasalada oo dhan! Baadh barnaamijyadeenna adoo gujinaya xiriirada hoose.

3 ardayda dugsiga barbaarinta ah

Dugsiga barbaarinta

Meel lagu ciyaaro, lagu barto oo xiise loo yeesho

Tag

Laba ardeyda xanaanada ayaa dhoola cadeynaya markay buug wada akhrinayaan

Xanaanada caruurta

Meel carruurtu jecel yihiin inay wax ku bartaan

Tag

Arday kujira buug akhriska maaskaro

Dugsiga hoose

Meel soo dhaweyn leh oo loogu talagalay carruurta inay wax ku bartaan

Tag

Macallin ka caawinaya ardayda kombuyuutarka

Dugsiga dhexe

Meel aamin ah oo sahaminta fursadaha

Tag

ardayda kombuyuutarka

Dugsi sare

Fursado waaweyn, shaqsiyeed!

Tag

Kala Guurka Buundada 

U adeegida ardaydeena 18-21 jirka ah

Tag