U gudub Mawduuca ugu Muhiimsan

Khariidada Degmada

Degmada Dugsiga Dadweynaha ee 'Waterwater Area School District' waxay u fidsan tahay 30 mayl oo ay weheliso wabiga St.

Degmadu waxay ka kooban tahay 18 bulsho, oo ay ku jiraan: Afton, Bayport, Baytown Township, Grant, qayb ka mid ah Hugo, Lake Elmo, Lakeland, Lakeland Shores, Lake St. Croix Beach, Marine on St. Croix, May Township, Oak Park Heights, St Mary's point, stillwater, stillwater Township, West Lakeland Township, Withrow, iyo qayb ka mid ah Woodbury.

Soohdimaha Imaatinka

Degmada Dugsiga Dadweynaha ee Stillwater waxay u qaybsan tahay 7 xuduudo dugsi hoose. Dugsiyada hoose waxay quudiyaan mid ka mid ah labada dugsi dhexe, dhammaan ardayda Degmada 834 waxay dhigtaan Dugsiga Sare ee Area Water.

Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan soohdimaha imaatinka, fadlan la xiriir Xafiiska Diiwaangelinta 651-351-8412.

Khariidadda Soohdinta Degmada Dugsiga 'Stillwater Area' 2021