U gudub Mawduuca ugu Muhiimsan

Buug-gacmeedka

Buug-gacmeedka Degmo ee internetka waxaa ku jira macluumaad muhiim ah oo la xiriira siyaasadaha degmada, xuquuqda waalidiinta iyo ardayda iyo waxyaabaha laga filayo iyo waxyaabo kale oo badan.

Sannad dugsiyeed kasta waalidiinta / dadka ardayda masuulka ka ah waxaa looga baahan doonaa inay saxiixaan inay dib u eegeen siyaasadaha soo socda, habraacyada iyo ogeysiisyada loo baahan yahay ee ku jira buug-gacmeedka degmada.