U gudub Mawduuca ugu Muhiimsan

Ku Laabashada Dugsiga 2021-2022

Ku soo dhowow sanad dugsiyeedka 2021-2022!

Waxaan rajeyneynaa ardayda iyo shaqaalaha inay ku soo noqdaan sanad kale oo weyn oo waxbarasho ah! Waxaan rajeyneynaa hawl caadi ah "caadi ah" sanadkan. Waxaan sii wadi doonaa inaan raacno dhamaan tilmaamaha laxiriira COVID-19 iyo talooyinka ka imanaya Waaxda Waxbarshada ee Minnesota iyo Waaxda Caafimaadka ee Minnesota si loo abuuro goobo waxbarasho oo aamin ah oo caafimaad qaba caruurta deyrta.

Jawaabta COVID 2021-2022

Calaamadee jadwalkaaga taariikhahaan muhiimka ah:

  • Isniinta, Ogast 30: Maalinta koowaad ee fasalada 6 iyo 9
  • Talaado, Ogast 31: Maalinta koowaad ee fasalada 7-8 iyo 10-12
  • Arbaco, Sebtember 7: Maalinta koowaad ee fasallada K-5 (Diyaargarow, Dejin, Go Shirarka Agoosto 30 - Sebtember 2)
  • Talaado, Sebtember 7: Maalinta ugu horreysa ee dugsiga barbaarinta

Eeg Kalandarka Iskuulka 2021-2022


madaxa fardooleyda

Warar Kale