U gudub Mawduuca ugu Muhiimsan

Gobolku wuxuu dhiirrigelinayaa baaritaanka COVID-19 ee carruurta iyo qoysaska

Waaxda Caafimaadka ee Minnesota waxay ku talineysaa in dhammaan dhalinyarada da'da iskuulka ku laabaneysa dugsiga, isboortiga, ama waxqabadyada manhajka ka baxsan, iyo qoysaskooda, laga baaro COVID-19 labadii toddobaadba mar illaa iyo dhamaadka sannad-dugsiyeedka.

Saraakiisha caafimaadka waxay rajaynayaan in imtixaanka joogtada ahi uu gacan ka geysan doono furitaanka iskuulada iyo isboortiga oo shaqeynaya, iyo in la hubiyo inaan xadideyno faafitaanka COVID-19. Qof kastaa wuu yeelan karaa COVID-19 mana garanayo. In si joogto ah loo baaro waa habka ugu wanaagsan ee lagu ogaan karo inaad weli caafimaad qabto.

Waligeed ma fududaan in la iska baaro

  • Goobaha lagu baaro bulshada ee COVID-19 waxay ku yaaliin guud ahaan gobolka Minnesota, marka lagu daro cosbitaalada deegaanka iyo rugaha caafimaadka. Waad ballan sameysan kartaa waqtiga kahor ama waad soo geli kartaa.
  • Waxaad sidoo kale ku isticmaali kartaa tijaabada COVID-19 barnaamijka guriga.
  • Tijaabada waxaa lagugu siinayaa lacag la'aan adiga, waxaadna jadwal u dhigan kartaa qoyska oo dhan waqti isku mid ah.

Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan jadwalka ballamaha kooxeed ee loogu talagalay qoyskaaga goobta imtixaanka bulshada, booqo COVID-19 Imtixaanka Beesha .


madaxa fardooleyda

Warar Kale