U gudub Mawduuca ugu Muhiimsan

Guddiga Dugsiga

Degmada Dugsiga Dadweynaha ee Stillwater Area waxaa xukuma toddobo xubnood oo Golaha Dugsiga ah. Xubin kasta waxaa loo doortaa guud ahaan waxayna u adeegtaa xilliyo afar sano ah. Doorashooyinka seddex ka dibna afar kursi ayaa la qabtaa labadii sanaba mar. 

Dhammaan shirarka Guddiga Dugsiga way u furan yihiin dadweynaha, haddii aan lagu cayimin inuu yahay kulan xiran ama fulineed sida waafaqsan sharciga Minnesota. Kulamada guddiga guud ahaan waxaa la qabtaa Khamiista labaad iyo afaraad bil kasta. Kulamada waxaa lagu qabtaa Dhismaha Oak Park, 6355 Osman Ave. N, Stillwater, MN (haddii aan si kale loo sheegin). Kulamada waxbarashada gudiga iskuulka iyo shirarka kale waxaa sidoo kale loo qorsheyn karaa sanadka loo baahdo. 

Ogeysiis: Kulamada guddiga ayaa si toos ah uga ciyaari doona kanaalka YouTube markii uu kulanku bilowdo. 

Xiriir

Joan Hurley
Kaaliyaha Maamulka ee Kormeeraha Guud / Guddiga Dugsiga
hurleyj@stillwaterschools.org
651-351- 8455

Email Iskuulka Iskuulka

Kulamada Gudiga Dugsiga ee soo socda

Xubnaha Guddiga Iskuulka

Katie Hockert, Agaasime
hockertk@stillwaterschools.org
Markii ugu horaysay la doortay: 11/2020
Muddada waxay ku egtahay: 12/2024

Matt Onken, Khasnaji
onkenm@stillwaterschools.org
Markii ugu horaysay la doortay: 11/2020
Muddada waxay ku egtahay: 12/2024

 

Beverly Petrie, Guddoomiye
petrieb@stillwaterschools.org
Markii ugu horaysay la doortay: 11/2020
Muddada waxay ku egtahay: 12/2022

Annie Porbeni, Karaaniga
p orbenia@stillwaterschools.org
Markii ugu horaysay la doortay: 11/2020
Muddada waxay ku egtahay: 12/2024

 

Tina Riehle, Agaasime
riehlet@stillwaterschools.org
Markii ugu horaysay la doortay: 11/2018
Muddada waxay ku egtahay: 12/2022

Alison Sherman, Guddoomiye ku-xigeen
shermana@stillwaterschools.org
Markii ugu horaysay la doortay: 11/2020
Muddada waxay ku egtahay: 11/2022

Liz Weisberg, Agaasime
weisbergl@stillwaterschools.org
Markii ugu horaysay la doortay: 11/2018
Muddada waxay ku egtahay: 12/2022 

Kormeeraha guud Malinda Lansfeldt (ex officio)
lansfeldtm@stillwaterschools.org