U gudub Mawduuca ugu Muhiimsan

Eeg Wax Dheh Wax

Dugsiyada Dadweynaha Stillwater Aagga waxay rabaan dhammaan ardayda, waalidiinta iyo shaqaalaha inay dareemaan raaxo leh inay soo socdaan haddii ay wax ogaadaan ama ay rumaysan yihiin in qof dhib qabo ama u dhaqmayo qaab umuuqda mid aan badbaado lahayn ama caafimaad qabin. Haddii aad wax maqasho, u fiirso dabeecado qariib ah, ama aad aragto qoraal ku saabsan baraha bulshada - fadlan la hadal.

Fadlan buuxi foomka hoose si aad noogu soo wargeliso wixii walaac ah. Dhammaan macluumaadka la soo gudbiyey dib ayaa loo eegi doonaa loona wajahayaa iyadoo la raacayo siyaasadaha degmada. Si aad u soo sheegto halista soo socota, wac 911.

Dabeecadda Dareenka
Fadlan xulo ilaa 4 xulasho
0/512

Macluumaadka xiriirka:

Walaacan waxaa lagu soo sheegi doonaa si qarsoodi ah HADDII aadan bixin macluumaadka xiriirka ee hoose. Fadlan ogsoonow inaad noo oggolaato inaan kula soo xiriirno waxay naga caawin kartaa inaan wax ka qabanno oo aan yareyno walaaca sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah.

Magaca
Magaca koowaad
Magaca Dambe