U gudub Mawduuca ugu Muhiimsan

Baaritaanka Carruurnimada Hore

gabar dhoola cadeyneysa saacada agteeda

Ogow sida ilmahaagu u korayo, u korayo una baranayo

Maadaama ilmahaagu uu ka qaadanayo talaabadaas socod baradka ilaa xanaanada, waa waqtigii saxda ahaa ee uu kaqeyb qaadan lahaa baaritaanka BILAASH ah ee horumarkooda. Baadhitaanka Carruurnimada Hore waa baaritaan fudud oo ku saabsan sida ilmahaagu u korayo, u korayo una baranayo. Sharciga gobolku wuxuu farayaa in carruurta la baaro inta u dhexeysa 3 ilaa 5 sano jir. Baadhitaanka S da'da 3 1/2 ayaa ugu fiican si wixii caafimaad ama horumarin ee welwel leh isla markiiba wax looga qaban karo.

Shakhsi ahaan iyo ballamo ballaadhan ayaa la heli karaa hadda illaa Maajo 26, 2021. Waxaan dib u bilaabi doonnaa baaritaanka bartamaha Ogosto. Jadwalkayaga dayrta waxaa laga sii deyn doonaa khadka tooska ah wixii ka dambeeya Juulaay 19 qoysaskuna waxay bilaabi karaan inay ballamaha ka qabsadaan khadka tooska ah ama wac 651-351-4022. .

Cunug walba oo aadaya iskuulka gobolka Minnesota waa inuu lahaadaa diiwaanka baaritaanka caruurnimada hore kahor inta uusan gaarin xanaanada. Baaritaanka Carruurnimada Hore ma aha qiimeynta u diyaargarowga xanaanada mana aha in dib loo dhigo illaa isla inta ka horreysa xanaanada. Si kastaba ha noqotee, haddii ilmahaagu shan jir yahay, oo aan u qalmin xanaanada, oo uusan weli soo marin baaritaanka dugsiga xannaanada, wac si aad ballan u sameysato.

Qoysaska ku nool degmada dugsiga waa inay helaan kaarka wax lagu baaro marka ilmahoodu gaadho 3. Haddii aadan helin ogeysiiska, fadlan naga soo wac 651-351-4022.

Xarunta Qoyska ee Carruurnimada Hore

1111 Holcombe Street S.
Weli biyo, MN 55082

651-351-4022

Jadwalka Balamaha

Qofka Baadhitaankiisa
Ballan online ama wac 651-351-4022 .

Baaritaanka Virtual
Ikhtiyaarkan wuxuu ka bilaabmayaa foomam loo dirayo waalidka / mas'uulka si uu u buuxiyo una soo celiyo elektaroonig ahaan ama boosto ahaan. Kadib soo celinta waraaqaha loobaahanyahay, baare wuxuu jadwal u sameyn doonaa taleefan ama kulan kooban oo Zoom ah oo lala yeesho kaliya waalidka / ilaaliyaha. Aragtida iyo maqalka laguma hubiyo baaritaanka dalwaddii. Codso foomamka ama emaylka hills@stillwaterschools.org .

Waxa laga filan karo inta lagu jiro baaritaanka:

Ilmahaagu wuxuu la dhammaystiri doonaa waxqabadyada koritaanka xirfadle tababbaran si uu u arko haddii ay la kulmayaan taariikhiyo muhiim ah oo u gaar ah da'dooda. Waxay eegi doonaan:

  • Aragtida iyo maqalka
  • Dherer iyo miisaan
  • Tallaalada
  • Muruqyo waaweyn iyo kuwo yaryar
  • Fikirka, luqadda iyo xirfadaha wada xiriirka
  • Horumarinta bulshada iyo shucuurta

Haddii arrimo la aqoonsado, waan kula shaqeyn doonnaa si aan u helno taageerada aad u baahan tahay.

Ballamadu sida caadiga ah waxay qaadataa saacad. Waxaan ku siinaa shaqsiyan iyo ikhtiyaarrada baaritaanka muuqaalka ah.