U gudub Mawduuca ugu Muhiimsan

Adeegyada Caafimaadka

arday xafiiska caafimaadka

Ardayda caafimaadka qabta waa kuwa waxbarta

Waxaan halkaan u nimid inaan ka caawinno sidii aan u taageeri lahayn caafimaadka iyo caafimaadka ilmahaaga. Fadlan la xiriir shaqaalaha adeegyada caafimaadka si aad noogu soo sheegtid wax walwal caafimaad ama xaalado caafimaad ah oo laga yaabo in ilmahaagu qabo. Xusuusnow, haddii ilmahaagu jiran yahay, fadlan guriga ku hay. 

Fadlan wac khadka xaadiritaanka dugsiga maalin kasta oo canuggaagu u maqnaado xanuun dartiis.

Xiriir

Paula McDonald
Kormeeraha Adeegyada Caafimaadka
mcdonaldp@stillwaterschools.org
651-351-8653