U gudub Mawduuca ugu Muhiimsan
XUL GOOB SI AAD U RARTO
 • Degmo
 • Dugsiga Hoose ee Afton-Lakeland
 • Dugsiga Hoose Anderson
 • Dugsiga Hoose ee Brookview
 • Waxbarashada Bulshada
 • Harada Elmo Elementary
 • Dugsiga Hoose Lily Lake
 • Dugsiga Hoose ee Rutherford
 • Xariirka Shaqaalaha
 • Dugsiga Hoose Stonebridge
 • Oak-Land Dhexe
 • Wali Biyaha Dhexe
 • Dugsiga Sare ee Stillwater Area
 • Dooxada St. Croix ALC
 • Tag Ponies

Adeegyada Caafimaadka

arday xafiiska caafimaadka

Ardayda caafimaadka qabta waa kuwa waxbarta

Waxaan halkaan u nimid inaan ka caawinno sidii aan u taageeri lahayn caafimaadka iyo caafimaadka ilmahaaga. Fadlan la xiriir shaqaalaha adeegyada caafimaadka si aad noogu soo sheegtid wax walwal caafimaad ama xaalado caafimaad ah oo laga yaabo in ilmahaagu qabo. Xusuusnow, haddii ilmahaagu jiran yahay, fadlan guriga ku hay. 

Fadlan wac khadka xaadiritaanka dugsiga maalin kasta oo canuggaagu u maqnaado xanuun dartiis.

Xiriir

Paula McDonald
Kormeeraha Adeegyada Caafimaadka
mcdonaldp@stillwaterschools.org
651-351-8653